Vrácení řidičského průkazu • Kolín

Vrácení řidičského průkazu


Vrácení řidičského průkazu po vybodování

Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění následujích podmínek:

• od odebrání řidičského průkazu uběhlo nejméně 12 měsíců
• zdravotní způsobilost
• dopravně psychologické vyšetření
• přezkoušení z odborné způsobilosti

Přípravu v autoškole je možné absolvovat i před uplynutím roční lhůty, ne však dříve než o měsíc před skončením sankce. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné dodat autoškole Výpis z karty řidiče, Přihlášku (žádost) a Posudek o zdravotní způsobilosti.
 

Vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV)

Pro vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel platí obdobná pravidla jako pro vybodované řidiče s tím rozdílem, že zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole je možné absolvovat až po skončení zákazu činnosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné autoškole dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.
 

Vrácení řidičského průkazu po jeho odnětí ze zdravotních důvodů

Pokud od právní moci o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat odbornou způsobilost. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné autoškole dodat Výpis z karty řidiče, Posudek o zdravotní způsobilosti a Žádost o přijetí k výuce a výcviku.

 

Přezkoušení z odborné způsobilosti

Je nutné absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti:

test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
praktická jízda na vozidle každé skupiny

Pro přezkoušení z odborné způsobilosti je k dispozici jeden opravný pokus. V případě, že se některou část zkoušky nepodaří úspěšně absolvovat ani napodruhé, je nutné před dalším pokusem z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.


Cena v naší Autoškole:

skupina B  (os. automobil)
předvedení na přezkoušení a teoretická příprava:  3 000 Kč
min. 2 výcvikové hodiny před přezkoušením jsou nutné

jízdy dle Vašeho výběru před přezkoušením:
2 výcvikové hodiny (90 minut)  1 200 Kč


skupina A  (motocykl A2 nebo A)
předvedení na přezkoušení:  2 500 Kč
min. 3 výcvikové hodiny před přezkoušením jsou nutné

jízdy dle Vašeho výběru:

1 výcviková hodina (45 minut)  800 Kč
2 výcvikové hodiny (90 minut)  1 500 Kč
 

NEWS
duben 2024 Kolín

skupina B L17- 19 000 Kč
(možnost zahájení kurzu již v 16. letech, školení jednoho mentora v ceně kurzu)

skupina B automat- 20 000 Kč
(nové vozidlo s automatickou převodovkou Toyota Yaris 1.5 CVT Hybrid)

nová učebnice  Autoškola Pohodlně 2024

Zahájení kurzu
v Kolíně

nejbližší zahájení
pro auto nebo motorku?
duben 2024
dle domluvy

 
učebna:
Plynárenská 671, Kolín 4
2. patro, učebna č. 203

budova bývalé Jednoty

(u velkého kruháku- 5 min. chůze od vlakového nádraží)
 

ZÁPIS / OBJEDNÁVKA
do kurzu autoškoly

Elekronicky
on-line přihlášení

♦ do 3 pracovních dnů odpovíme

• Telefonicky


• SMS ve tvaru
jméno, příjmení, skupina
(příklad: Jan Novák B)
► poslat na  736 774 642

♦ do 3 pracovních dnů odpovíme